به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

لیست کامل پلاک ایرانلطفا برای تکمیل این بانک اطلاعاتی حروف مربوط به پلاک خودروی شهر خود را برایم ارسال نمایید. با تشکریکی از دوستان (آقای زالی) لطف کردند و لیست کامل پلاکهای ایران را برایم ایمیل کرده‌اند همینجا از ایشان تشکر می‌کنم و لیست کلی را تقدیم شما عزیزان می‌کنم:

  • رایگان
  • رتبه0 از 5
  • چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
  • نمایندگان ایثارگر مجلس شورای اسلامی با امضای طرح دوفوریتی و ارائه آن به هیئت رئیسه خواستار دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

    نمایندگان ایثارگر مجلس شورای اسلامی با امضای طرح دوفوریتی و ارائه آن به هیئت رئیسه خواستار دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

  • رایگان
  • رتبه0 از 5
  • چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
  • لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید