به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

مطالعه در زندگی مورچه ها دانشمندان را به شگفتی واداشته است و متعجب شده اند،از لانه سازی تا زایمان مورچه ها-پل سازی،زلزله شناسی،بفکرتهیه آذوقه برای ماهای بعدبودن،همکاری جمعی ... از جمله توانایی “مورچه ها” هستند.

موبایل | | بازدید | :mohsenfalse

مشاهده کامل مطلب

  • رایگان
  • رتبه1 از 5
  • شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
  • لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید