به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

Cinque Terre

 • رایگان
 • رتبه5 از 5
 • شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
 • تحقیق در مورد آینه ها سوم دبستان mohsenfalse رتبه: 5 از 5 https://sfile.ir/images/40/Virtual-Image-Mirror.jpg

  آینه ها:

  باز تابش:

  ·به بازگشت نور پس از برخورد با آینه بازتابش نور می گویند.عواملی مانند زبری،صافی و رنگ در بازتابش نور موثر هستند.

  باز تابش منظم:

  ·وقتی نور با جسمی برخورد می کند و به صورت موازی بازتاب می شود بازتابش منظم نام دارد.

  باز تابش نا منظم:

  ·وقتی نور با جسمی برخورد می کند و پس از بازتاب ،نور به طور نا منظم در هوا پراکنده می شود باز تابش نا منظم نام دارد.

  آینه تخت یا معمولی:

  ·از آینه تخت در آرایشگاه ها،دستشویی ها و خانه ها استفاده می شود.

  ویژگی های آینه تخت:

  ·فاصله جسم تا آینه برابر است با فاصله تصویر تا آینه.

  ·تصویر مستقیم است.

  ·تصویر مجازی است.

  ·تصویر اندازه تصویر با خود جسم برابر است.

  آینه محدب یا کوژ یا برآمده :

  ·از این آینه در سرپیچ جاده،آینه بغل ماشین

  ویژگی های آینه کوژ،محدب یا برآمده:

  ·تصویر را از جسم کوچکتر نشان می دهد

  ·تصویر مجازی است .

  ·تصویر مستقیم است .

  ·وسعت دید زیاد است .

  آینه مقعر، فرورفته، کاو :

  ·از این آینه در کوره آفتابی،چراغ ماشین ها ،چراغ قوه ها و دندان پزشکی استفاده می شود.

  ویژگی های آینه مقعر،کاو یا فرورفته:

  ·پرتو های موازی تابیده شده نور در یک نقطه به نامکانون جمع می شود.

  ·اگر آینه را به جسم نزدیک کنیم تصویر بزرگ تر و مستقیم می شود.

  ·اگر آینه را از جسم دور کنیم تصویر بزرگ تر و وارونه می شود.

  ·در کانون آینه گرمای زیادی تولید می شود.

  تحقیق آماده | | بازدید | : mohsenfalse

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید