به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

Cinque Terre

 • رایگان
 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
 • اهرمها: ماشین های ساده

  اهرم ها: ماشین های ساده

  اهرمها احتمالاً جزء اولین ابزارهایی هستند که در دوران ما قبل تاریخ توسط انسانها مورد استفاده قرار می گرفته اند. ارشمیدس ریاضی دان یونانی(287-212 قبل از میلاد) اولین کسی بود که در 240 سال قبل از میلاد مسیح، اهرمها را توصیف کرد.

  اهرم ماشین ساده ای است که انجام کار را راحت تر می کند. در تمامی اهرمها یک بار یا وزنه را به کمک نیرو، حول یک تکیه گاه به حرکت در می آوریم. بسیاری از ابزارهای ابتدایی ای که ما استفاده می کنیم، از اهرم تشکیل شده اند: مثل قیچی (دو اهرم نوع اول)، انبردست (دو اهرم نوع اول)، میخ کش چکش (1 اهرم نوع دوم)، فندق شکن (2 اهرم نوع دوم) و انبر (2 اهرم نوع سوم) .

  اهرم ها: ماشین های سادهاهرم ها: ماشین های ساده
  اهرم ها: ماشین های ساده

  در یک اهرم نوع اول، تکیه گاه بین وزنه و مکان اعمال نیرو قرار دارد. در یک اهرم نوع اول در حالتی که تکیه گاه به محل بار نزدیک تر است (مثل انبردست ها) بار از نیروی اعمالی ما بزرگتر است، اما در فاصله کوچکتری به حرکت در می آید.

  مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع یک استفاده می کنند:

  اهرم های مورد استفاده

  نمونه

  تایتل نمونه

  یک اهرم نوع یک

  اهرم ها: ماشین های ساده

  الاکلنگ

  یک اهرم نوع یک

  اهرم ها: ماشین های ساده

  میخ کش چکش

  دو اهرم نوع یک

  اهرم ها: ماشین های ساده

  قیچی

  دو اهرم نوع یک

  اهرم ها: ماشین های ساده

  انبردست

  در یک اهرم نوع دوم، بار یا وزنه در مکانی بین تکیه گاه و محل اعمال نیرو قرار دارد.

  مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع دوم استفاده می کنند:

  اهرم های مورد استفاده

  نمونه

  تایتل نمونه

  یک اهرم نوع دوم

  اهرم ها: ماشین های ساده

  دستگاه منگنه

  یک اهرم نوع دوم

  در بازکن

  یک اهرم نوع دوم

  اهرم ها: ماشین های ساده

  فرقون

  دو اهرم نوع دوم

  میخ بر

  دو اهرم نوع دوم

  فندق شکن

  در یک اهرم نوع سوم، محل اعمال نیرو بین تکیه گاه و بار قرار دارد.

  مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع سوم استفاده می کنند:

  اهرم های مورد استفاده

  نمونه

  تایتل نمونه

  یک اهرم نوع سوم

  اهرم ها: ماشین های ساده

  چوب ماهیگیری

  دو اهرم نوع سوم

  گاز انبر

  دو اهرم نوع سوم

  اهرم ها: ماشین های ساده

  انبر

  تحقیق آماده | | بازدید | :mohsenfalse

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید