به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

Cinque Terre

 • رایگان
 • رتبه0 از 5
 • دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
 • تحقیق در مورد زبان انسان - تحقیق mohsenfalse رتبه: 0 از 5 https://sfile.ir/images/63/20110808151133371_2.jpg

  سایر حس گر های موجود روی زبان، مغز را از دما و ساختار غذایی موجود در دهان آگاه می کند.

  در شکلروبه رو ناحیه ی 1 حساس به تلخی (مثل قهوه)، ناحیه 2 حساس به ترشی (مثل سرکه)، ناحیه 3 حساس به شوری و ناحیه 4 حاس به شیرینی می باشد.

  بینی و زبان 2

  اگر بتوانیم شکل فوق را بزرگ نمایی کنیم به اجزای زیر خواهیم رسید:

  برجستگی های نوک تیز:

  بینی و زبان 2

  اکثر برجستگی های روی زبان مخروطی شکل و نوک تیز می باشند و تعداد کمی از آن ها حاوی سنسور های مزه می باشند ولی در عوض دارای سنسور های لمسی می باشند که به فرد کمک می کند تا بفهمد در حال خوردن چه چیزی است.

  همچنین باعث زبری زبان و کمک به هدایت غذا توسط زبان نیز می شود.

  نوک این برآمدگی ها حاوی کراتین بوده و لذا سخت می باشند.

  حس گرهای مزه:

  بینی و زبان 2

  برخی از برآمدگی های زبان حاوی حسگر مزه می باشند و هر حس گر حاوی 25 تا 40 سلول حس گر می باشد که با رنگ نارنجی مشخص می شوند.

  در شکل فوق نقطه ی 1 مقطع یک برآمدگی زبان و نقطه ی 2 حس گر مزه را که بین دو برآمدگی قرار دارد نشان می دهد.

  برآمدگی های گرد:

  بینی و زبان 2

  این برآمدگی ها به صورت کروی با سطح بالایی تحت بوده و بیشتر در عقب زبان وجود دارند. ظاهرا آن ها شبیه قارچ بوده و سلول های مزه از سطح آن ها دائما در حال جدا شدن و نو شدن می باشند.

  تحقیق آماده | | بازدید | : mohsenfalse

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید