نام نویسنده: حسین ایزدی

امتیاز کاربر: 149

تاریخ عضویت: یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

تعداد مطالب:239 پست

بازدید معمولی ازمطالب : 4444 نفر

سطح کاربری: کــاربر ویــژه

رتبه3 از 5

سطح فعالیت : نیـمه حرفه ای

 • درحال دریافت اطلاعات
 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷
 • چشم :

  كره چشم نام خوبي است زيرا چشم انسان به واقع شبيه كره اي است كه قطر آن ۵/۲ سانتي متر و وزن آن حدود ۷گرم است.

  لايه ي خارجي كره چشم ، صلبيه است كه از بافت رشته اي سفيد رنگ و محكمي تشكيل شده است و اين همان بخشي است كه “سفيدي” چشم ناميده مي شود. در بخش مياني جلوي چشم ، صلبيه شفاف مي گردد و نور مي تواند عبور كند. اين بخش قرنيه نام دارد.


  قرنيه از پوشش ظريف ، حساس و شفافي به نام ملتحمه پوشيده شده است. ملتحمه آبگونه اي توليد مي كند و با كمك غدد اشكي بخش جلوي چشم را تميز و مرطوب نگه مي دارد.

  در داخل صلبيه لايه نازكي به رنگ قرمز تيره است كه مشيمه نام دارد.اين لايه حاوي رگهاي خوني است كه لايه هاي مختلف چشم را تغذيه مي كنند. مشميه همچنين حاوي سلول هاي رنگدانه اي است كه نور را جذب مي كنند و از بازتابيدن آن روي لايه حساس به نور چشم جلوگيري مي نمايند.

  لايه مشيميه در جلوي چشم به عنبيه عضلاني مبدّل مي شود. در وسط عنبيه حفره اي به نام مردمك وجود دارد كه نور از ميان آن به داخل چشم عبور مي كند.

  درون مشيميه لايه ديگري به نام شبكيه است. اين لايه حاوي سلول هايي است كه نور را دريافت و به پيامهاي عصبي الكتريكي تبديل مي كنند. پيامها توسط اعصابي كه از پشت چشم عبور مي كنند به عصب بينايي كه مغز مي رود منتقل مي شوند. در محلي كه كليه اعصاب از چشم خارج مي شوند هيچ سلول شبكيه اي حساس به نوري وجود ندارد ، اين ناحيه قادر به تشخيص نور نيست از اين رو به آن نقطه كرو مي گويند.

  كره چشم به دوحفره تقسيم ميشود:حفره جلويي پشت قرنيه قراردارد وحاوي مايع زلال وشفافي به نام زلاليهاست.پشت اين حفره،عنبيه است وبعد ازآن عدسي قراردارد.عدسي شفاف است ونور را روي شبكيه متمركزمي كند.حفره پشت عدسي كه حجم كره چشم راتشكيل مي دهدحاوي جسم ژلاتيني شفافي به نام زجاجيه است.
  عنبيه ومردمك

  وقتي راجع به رنگ چشم افراد صحبت مي كنيم درواقع به عنبيه كه حفره سياهي(مردمك)دروسط آن است اشاره مي كنيم.عنبيه حاويسلولهايرنگدانه اي است كه باعث ميگرددچشم افرادرنگهاي گوناگونيداشته باشد.چنين منحصربه فردهستند.رنگ چشم هيچ تاثيري دربهترديدن ماندارد.وظيفه عنبيه رنگي تنظيم كردن ميزان نوري است كه به چشم وارد ميشود.

  عنبيه اين كاررابه وسيله دوگروه عضله انجام مي دهد.يك گروه عضله عنبيه رابازمي كند وگروه ديگرسبب بسته شدن آن مي شود.هنگامي كه نورتغييرميكندعضلات داخل عنبيه كشيده ياكوتاه مي شوند واندازه مردمك راتغييرمي دهندتاميزان نوري راكه واردچشم مي شود كنترل كنند.درنوركم،مردمك ممكن است تاعرض۸ ميليمترگشادترشود تانور بيشتري به شبكيه برسد.درنورزياد،مردمك ممكن است به اندازه نوك سنجاق ريزشود.

  عنبيه خودبه خودتغييرشكل مي دهد.هنگامي كه نورشديد واردچشم ميشودوشبكيه آن رادريافت ميكند،مردمك يكباره منقبض ميشود. اين يك واكنش حفاظتي غيرارادي است كه مغزدرآن دخالت مستقيمي ندارد.زيرامغزممكن است به چيزهاي ديگري شغول باشدوبنابراين واكنش راكمي به تاخيرمي اندازد.

  مردمك چشم انسان مثل بسياري ازجانداران ديگركه روزها مشغول فعاليت هستنددايره شكل است.مردمك درسايرجانوران به شكلهاي متفاوتي است.مردمك چشم گربه به شكل شكاف عمودي است كه براي شكارهاي شبانه ممكن است بسيارپهن شود.
  عدسي

  پرتوهاي نوركه واردچشم مي شوند بايستي متمركزيا «خم» شوند تا تصويرواضح ودقيقي راروي شبكيه به وجودآورند.بيشتراين تمركزبه علت محدب بودن قرنيه ووجودزلاليه وزجاجيه است(وقتي به داخل استخري نگاه مي كنيدپرتوهاي نورشكسته مي شوند).باوجوداين، تقريبا يك چهارم توانايي تمركز، وتنظيم دقيق پرتوها،متعلق به عدسياست.عدسي به كمك رباط ها بين قرنيه وشبكيه معلق است واين تارها به نوبه ي خودبه عضلات مژگاني متصل اند.

  عدسي به اندازه يك نخود فرنگي است ودرست پشت عنبيه قراردارد.

  عدسي جسم بسيارشفاف ورنگ آن زرد كم رنگ است ومانند لايه هاي پيازازلايه هاي سلول تشكيل شده است.شكل عدسي محدب الطرفين است،يعني ضخامت وسط آن بيش ازضخامت نزديك لبه هاي آن است.

  همچنين تحدب آن درقسمت جلوكمترازتحدبش درعقب است.

  اطراف عدسي راپوشش شفاف وقابل ارتجاعي مي پوشاند.عدسي درون پوشش خودشبيه به كيسه پلاستيكي شفافي به نظرمي رسدكه ازماده اي ژله اي به رنگ زردكم رنگپرشده است.اين پوشش به وسيله ي رباط هاي نخ مانند محكم از عضلات مژگاني كه در اطراف عدسي وجود دارند معلق است.اين پوشش بيشتر شبيه تور دايره شكلي است كه در آكروبات از آن استفاده مي كنند و به كمك تسمه هاي قابل ارتجاع در چهارچوب خود معلق است.

  عضلات مژگاني نيز به صلبيه،پوشش سفيد و محكم چشم،متصل مي شوند.

  براي تمركز روي اشيا دور،عضلات مژگاني منبسط ميشوند و صلبيه(كه بوسيله فشار زجاجيه كشيده مي شود)عدسي را به شكل نازك و مسطح در مي آورد.هم چنين براي تمركز روي اشيا نزديك عضلات مژگاني منقبض و كوتاه مي شوند.به اين ترتيب عدسي از كشش صلبيه رها مي گردد تا به سمت بيرون تحدب پيدا كند.به اين ترتيب عدسي از كشش صلبيه رها مي گردد تا به سمت بيرون تحدب پيدا كند.به اين ترتيب عضلات مژگاني بايستي كار كنند تا بتوانيم

  تحقیق آماده | | بازدید | :mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیق در مورد ساختمان چشم - تحقیق

  به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید