به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

شیخ بهاء الدین ، محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی دانشمند بنام دوره صفویه است. اصل وی از جبل عامل شام بود. بهاء الدین محمد ده ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی از بزرگان علمای شام بسوی ایران رهسپار گردید و چون به قزوین رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در آن سکنی گزیدند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان آن عصر مشغول گردید.

تحقیق آماده | | بازدید | :mohsenfalse

مشاهده کامل مطلب

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
 • .‏ رویداد ایران- اگر در فاصله کوتاهی که از بازی گذشته است، سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، به‌جای کری خوانی‌های ‏قبل از بازی، بیشتر فوتبال دوستان از اشتباه و کوتاهی‌های بازیکنان و ضعف تیم ایران نوشته‌اند.‏ اینکه به‌واقع نه کری خوانی‌ها و نه خودکم‌بینی‌ها بویی از واقعیت نبرده است درست‌ترین گزینه

  عکس | | بازدید | :mohsenfalse

  مشاهده کامل مطلب

 • 0 نظر
 • رتبه2 از 5
 • سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
 • لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید