.‏ رویداد ایران- اگر در فاصله کوتاهی که از بازی گذشته است، سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، به‌جای کری خوانی‌های ‏قبل از بازی، بیشتر فوتبال دوستان از اشتباه و کوتاهی‌های بازیکنان و ضعف تیم ایران نوشته‌اند.‏ اینکه به‌واقع نه کری خوانی‌ها و نه خودکم‌بینی‌ها بویی از واقعیت نبرده است درست‌ترین گزینه

  • 0 نظر
  • رتبه2 از 5
  • سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
  • به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

    لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید