زندگی نامه ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال 359 - 370 هجری - در روستایی در حوالی بخارا چشم بر جهان گشود . پدرش عبد الله ‏اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشت ، زنی از اهالی روستای افشنه .‏

عبد الله پدر بو علی دوران جوانی اش را در زادگاه گذرانیده و سپس به بخارا پایتخت حکومت سامانیان عزیمت کرد ‏‏.‏

هنگامی که عبد الله از شهر پدران خود به بخارا رفت سیصد سال از حکومت تازیان بیگانه گذشته بود و سامانیان بر ‏بخارا حکم می راندند .‏

هنگامی که ابن سینا پنج سال داشت ، نزد پدر که مردی فاضل بود حساب ، ریاضیات ، رو خوانی قرآن و صرف و نحو ‏زبان عربی می آموخت او از همان ابتدا بسیار باهوش بود و برای کسب دانش شوق و اشتیاق فراوانی داشت پس از ‏چندی نیز به مکتب رفت که سر آمد هم مکتبی های خود بود ‏


 • 0 نظر
 • رتبه2 از 5
 • سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
 • دوزیست

  : سه هزار گونه دوزیست در دنیا وجود دارند .

  2 : این جانوران دارای اندام های حرکتی 5 انگشتی می باشند .

  3 : نوزاد همه ی دوزیستان آبزی هستند . وبا آبشش تنفس می کنند .

  4 : دوزیستانمعمولأ نمی توانند مدت زیادی از آب دور باشند .

  5 : دوزیستان مکانیزمی برای نوشیدن آب از را ه دهان را ندارند و آب را از طریق پوست خود جذب می کنند .

  6 : دوزیستان مانند خزندگان پوست اندازی می کنند .


 • 0 نظر
 • رتبه2 از 5
 • یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
 • میان محیط زیست و سلامتی ما چه ارتباطی هست رابطه انسان با طبیعت و در واقع محیط زیست اطرافش انکار کردنی نیست چرا که غذایی که انرژی ما را برای ادامه حیات تامین می کند از محیط زیست اطرافمان تهیه می شود در این مقاله به ارتباط میان محیط زیست و سلامتی جسمی و روانی انسان اشاره شده است

  میان محیط زیست و سلامت بدن چه ارتباطی وجود دارد؟


 • 0 نظر
 • رتبه3 از 5
 • سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
 • به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید