بند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مجموعه جمله‌هایی كه فكر واحدی را بیان می‌كند و بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی و معنایی بیشتری وجود دارد و روی هم مطلب یا مفهوم كامل و مستقلی را می‌سازد. در هر بند می‌توان یك ایده را گنجانید. همان‌طور كه افكار یا محتوای بندهای هر نوشته ـ ضمن تمایز از یكدیگر ـ باید با هم پیوند نزدیك داشته باشند، اجزای اصلی هر پاراگراف نیز چنین است. هر چه بندهای یك نوشته زیادتر باشند، تنوع، بیشتر، خستگی، كمتر و بهره‌گیری، زیادتر است. گاهی تأثیر روانی این تقسیم‌بندی از نظر كمك به خواننده، بیشتر از تأثیری ظاهری آن است. مثلاً متون قدیمی بر اثر درهم ریختگی جز خستگی و ملالت چیزی برای خواننده به همراه ندارد و پیام و محتوا را دریافت نمی‌كند.

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
 • عنوان تحقيق:
  روش اندازه گیری یون فلزات در آب

  روش اندازه‏گيري يون فلزات در آب و فاضلاب بوسيله اسپكتر فتومتر جذب اتمي
  1 ـ هدف
  هدف از تدوين اين استاندارد اندازه‏گيري مقدار يون فلزات محلول در آب از طريق اسپكتر فتومتر جذب اتمي مي‏باشد .
  2 ـ دامنه كاربرد
  2 ـ 1 ـ يون فلزاتي در اين روش قابل اندازه‏گيري است كه غلظت آن در دامنه تغييرات زير قرار دارد :

  2 ـ 1 ـ 1 ـ حد بالائي غلظت قابل تعيين را مي‏توان با رقيق كردن نمونه افزايش داد .
  2 ـ 1 ـ 2 ـ حد پائيني غلظت قابل تعيين بطور عمده بستگي به وسائل و تجهيزاتي دارد كه در دستگاه اسپكتر فتومتر جذب اتمي بكار رفته است مانند نوع مشعل ضخامت عبور نور از شعله , نوع سوخت و نوع اكسيدكننده , منبع انرژي و حدود وسعت الكتريكي سيگنال خروجي كه در تغيير حد پائيني مؤثر مي‏باشند . پائيني‏ترين حد غلظت قابل تعيين معمولا معادل دو برابر حداكثر تغييرات زمينه دستگاه 1 ( حد دقت ) مي‏باشد .
  3 ـ اساس روش
  اين روش بر اين اساس قرار دارد كه عناصر فلزي در حالت پائين‏ترين سطح انرژي 2 خود همان طول موجي را جذب مي‏كند كه پس از تحريك شدن 3 از خود انتشار مي‏دهد و هنگاميكه اشعه خروجي 4 از يك عنصر تحريك شده معين از ميان شعله‏اي كه محتوي اتمهاي همان عنصر به حالت تحريك نشده مي‏باشد عبور كند , شدت اشعه عبوري متناسب با مقدار اتمهاي عنصر موجود به حالت تحريك نشده در شعله , كاهش خواهد يافت .
  يك لامپ كاتدي ميان تهي كه 5 كاتد آن از فلز مورد آزمون ساخته شده منبع ايجاد اشعه مورد نظر است و بوسيله مكش نمونه در شعله حاصل از سوخت و ماده اكسيد كننده اتمهاي فلز مورد

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 • استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب

  1- هدف

  هدف از ارائه اين استاندارد تشريح چگونگي اندازه‏گيري يون فلوئور در آب به دو روش زير مي‏باشد .

  الف - روش فتومتري .

  ب - روش الكترود منتخب

  2- دامنه كاربرد

  در روش " الف " فلوئور موجود در آب به وسيله تقطير جدا شده و

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 • هزارپا از شاخه بندپایان و از رده هزارپایان است که دارای دو جفت پا در هر بخش از بدن ( به جز ناحیه سر ) می‌باشد. بیشتر هزار پاها دارای بدن استوانه ای شکل هستند ولی انواع کمی از آنها شکل‌های گوناگون دیگری دارند. هزار پاها می توانند بدور خود بپیچند و بدن خود را مانند توپ گرد کنند. هزار پاها آهسته حرکت می کنند. در اکثر موارد آنها نوعی آفت برای گلخانه‌ها محسوب می شوند و می توانند خسارت زیادی به بار بیاورند.


 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
 • آهن ربا تعریف

  به اشیایی که میدان مغناطیسی تولید کنند، آهن رُبا گفته می‌شود. آهن ربا قطعه اي است كه ذرات آهن و فولاد را به خود جذب مي كند. به آهنربا مغناطيس هم مي گوئيم. مي توان گفت هر جسمي كه خاصيت آهن ربايي داشته باشد داراي خاصيت مغناطيسي است.

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
 • میان محیط زیست و سلامتی ما چه ارتباطی هست رابطه انسان با طبیعت و در واقع محیط زیست اطرافش انکار کردنی نیست چرا که غذایی که انرژی ما را برای ادامه حیات تامین می کند از محیط زیست اطرافمان تهیه می شود در این مقاله به ارتباط میان محیط زیست و سلامتی جسمی و روانی انسان اشاره شده است

  میان محیط زیست و سلامت بدن چه ارتباطی وجود دارد؟


 • 0 نظر
 • رتبه3 از 5
 • سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
 • به نظر تان در اس فایل چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید